Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


urinary (ยู-ริเนริ) n. adj.
1. ห้องถ่ายปัสสาวะสาธารณะ, หลุมขังปัสสาวะสำหรับใช้ทำปุ๋ย, เกี่ยวกับปัสสาวะ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน