Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


urinal (ยู-ริแน็ล) n.
1. อ่างถ่ายปัสสาวะ เช่น ในส้วมสาธารณะ, หม้อถ่ายปัสสาวะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน