Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


urea (ยุรี-อะ) n.
1. ดู urine ปัสสาวะ, ธาตุชนิดหนึ่งเป็นเกล็ดใสมีอยู่ในปัสสาวะ หรือทำขึ้นจากไนโตรเจนใช้เป็นปุ๋ย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน