Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


upswing (อัพ-ซวิง) n. vi.
1. การแกว่งขึ้น (ของลูกตู้ม), ขาขึ้น
2. คราวรุ่งเรือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน