Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


upper-cylinder lubrication
1. การให้น้ำมันหล่อลื่นแก่หัวสูบเครื่องยนต์โดยผสมน้ำมันหยอดเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน