Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


uplift (อัพ-ลิฟท) n. vt.
1. ยกขึ้น, ไม่มีคำแปล แต่อาศัยกริยาเดิมต้องใช้ up ตามสำนวน ฉะนั้น คำที่มาจากกริยาเช่นนี้จึงมี up- นำหน้า เช่น, การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน, ยกขึ้น
2. ทำให้เบิกบาน, ความอิ่มใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน