Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


up (อัพ) n. adj. vt. vi. adv. pre.
1. (มีอะไร) เกิดขึ้น, เกลี้ยง, ไปจนถึงที่สุด
2. ขึ้นไป, เพิ่ม, ขึ้น, สูงถึง
3. ขึ้นไปข้างบน, บน (เรือ, รถไฟ), ข้างบน
4. ขาขึ้น
5. ลุกขึ้นยืน, ลุกขึ้นพูด
6. เลิกประชุม
7. ตื่นขึ้น, ตื่นนอน
8. ให้แน่นหนา, (ห่อ) ให้เรียบร้อย
9. ให้เสร็จ, ให้หมด
10. (เก็บ) เสีย, เข้า, ไว้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน