Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unwelcome (อันเวล-คัม) adj.
1. ไม่เป็นที่พอใจเจ้าของบ้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน