Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unto (อัน-ทู)
1. = แก่, (เรื่อง) ไม่ได้เล่า
2. (ความลำบาก) เหลือพรรณนา, เหลือคณนา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน