Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unsprung (อันซพรัง-) adj.
1. ไม่มีสปริง, ไม่มีแหนบ, (น้ำหนัก) ที่ไม่ได้อยู่บนแหนบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน