Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unseen (อันซีน-) n. adj.
1. ไม่มีใครแลเห็น, โลกซึ่งไม่มีใครแลเห็น คือ เมืองผีหรือจำพวกผี
2. การแปลหนังสือที่ไม่เคยเห็นมาก่อน = unseen translation

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน