Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unseated (อันซีท-อิด) adj.
1. ไม่มีเก้าอี้, ไม่มีตำแหน่ง
2. ยืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน