Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unreason (อันรี-ส'น) n. vt.
1. ความปราศจากเหตุผล, ความขาดสติ, ความเขลา
2. ทำให้เสียสติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน