Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unity (ยู-นิทิ) n.
1. ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, ความสามัคคีกัน
2. เอกภาพ, ความกลมกลืนกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน