Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unite (ยุไนท-) vt. vi.
1. ทำให้เป็นหนึ่ง, ทำให้ติดกัน, เข้ากัน, รวมกัน, ผูกกัน, สมรสกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน