Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unionist (ยูน-ยะนิซท) n.
1. ดู unite รวม, สมาชิกสหภาพกรรมกร, ผู้สนับสนุนการรวมกันของกรรมกร
2. ผู้สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์
3. ผู้สนับสนุนการรวมกันของรัฐฝ่ายเหนือและรัฐฝ่ายใต้ ในสหรัฐอเมริกาในสมัยศึกกลางเมือง, ผู้สนับสนุนอเมริกาฝ่ายเหนือ
4. ผู้สนับสนุนลัทธิคอนเซอร์เวติฟในอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน