Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unheralded (อันเฮ-แรลดิด) adj.
1. ไม่ป่าวประกาศ, ไม่มีฆ้องกลอง, ไม่มีปี่มีขลุ่ย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน