Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unforgiven (อันเฟาะกีฝ-เอน) adj.
1. (บุคคล) ไม่ได้รับการยกโทษ, ยังถูกผูกใจเจ็บ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน