Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unenviable (อะเนน-ฝิอะบ'ล) adj.
1. ไม่น่าอิจฉา
2. ไม่มีใครอยากได้
3. ลำบาก, ร้ายกาจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน