Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


undress (อันดเรซ-) n. adj. vt. vi.
1. เปลื้องเสื้อผ้า, ผลัดผ้า
2. เสื้อหลวมๆ สำหรับสวมอยู่กับบ้าน
3. เครื่องแบบธรรมดาไม่ใช่เครื่องแบบเต็มยศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน