Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


underexpose (อันเดอะเร็คซโพส-) vt.
1. ให้เวลาถ่าย (ฟิล์ม) น้อยไป, เปิดหน้ากล้องน้อยไป, ให้แสงน้อยไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน