Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


undercurrent (อัน-เดอะเคอเร็นท) n.
1. กระแสน้ำข้างใต้, (ความไม่พอใจ) เบื้องใต้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน