Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unction (อัง-ฌัน) n.
1. น้ำมัน, การพรมน้ำมันในคริสต์ศาสนา, การชโลมน้ำมัน
2. ถ้อยคำที่เปรียบเหมือนน้ำมันอันทำให้หายความเจ็บปวด
3. คำยกยอ
4. เครื่องปลอบโยน
5. สิ่งใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกแรงกล้า, ความกระตือรือร้น, ความตื่นเต้น, ความน่าเลื่อมใส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน