Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unbent (อันเบนท-) pt. pp.
1. ทำให้ตรง, หายแข็ง
2. ทำให้หย่อนลง, หย่อนลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน