Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ultrahighfrequency
1. คลื่นวิทยุสั้นที่ใช้ในการส่งวิทยุโทรทัศน์แต่ ๓๐๐ ถึง ๓๐๐๐ megacycle

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน