Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ultra- (อัล-ทระ)
1. ใช้เติมหน้าคำแปลว่า รุนแรง, เกินขีด, พ้น, โพ้น, เลย, ล้ำ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน