Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


type (ไทพ) n. vt. vi.
1. ตัวพิมพ์, พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
2. เครื่องหมาย, ตัวอย่าง
3. ชนิด
4. คน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน