Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


twi- (ทไว-)
1. = it were มันเป็นใช้เติมหน้าคำ แปลว่าสอง, ทวิ, โท คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักที่ ทไว-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน