Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


twelfth (ทเว็ลฟธ) n. adj.
1. ที่สิบสอง, คนที่สิบสอง, วันที่สิบสอง โดยเฉพาะหมายถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มฤดูยิงไก่ในอังกฤษทุกปี
2. หนึ่งในสิบสอง, เศษหนึ่งส่วนสิบสอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน