Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tweedledum tweedledee (ทวี-ด'ลดัม ทวี-ด'ลดี) n.
1. เสียงดังดุ่ยๆของซอ = tweedle (ทวี-ด'ล)
2. สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันผิดกันแต่ชื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน