Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tutor (ทยู-เทอะ) n. vt. vi.
1. ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, พี่เลี้ยง
2. ครูที่รับจ้างสอนเป็นพิเศษ, รับจ้างกวดวิชา, ผึก, สอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน