Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


turner n.
1. ผู้หมุน, ผู้หัน, ผู้เลี้ยว, เทอ-เนอะ จิตรกรชาวอังกฤษเขียนภาพภูมิประเทศใช้สีงดงาม ๑๗๗๕-๑๘๕๑
2. ช่างกลึง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน