Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


turn up his toes
1. ตายเอาหัวแม่เท้าจดเส้น
2. เข้าวิ่งแข่ง
3. เข้าร่วมนโยบาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน