Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tuft (ทัฟท) n.
1. หินเศษเล็กเศษน้อยที่ออกมาจากภูเขาไฟ, ปอย, ปุย, พู่
2. หนวดใต้คาง
3. ตรึง (ที่นอน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน