Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trustingly (ทรัซ-ทิงลิ)
1. ไว้วางใจ, ผู้ได้รับความไว้วางใจ, ขี้ไว้ใจ, เชื่อใจ, อาศัย
2. ความพิทักษ์, ความรับผิดชอบ
3. ของฝาก, ฝาก, มอบ
4. บริษัทใหญ่ๆที่รวมบริษัทน้อยๆ เข้าไว้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน