Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


truss (ทรัซ) n. vt.
1. เข็มขัดรัดไส้เลื่อน
2. เสารับหลังคาหรือสะพาน โดยเฉพาะหมายถึง เสาที่ทำด้วยเหล็กข้ดกันอย่างเสาวิทยุหรือเสารับสะพานรถไฟข้ามห้วยเหว, หนุน (หลังคา, สะพาน) ด้วยเสา
3. มัดแขน, มัดปีก, เสียบไก่ด้วยเหล็กยาวก่อนอบ
4. แขวนคอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน