Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


truck (ทรัค) n. vt. vi.
1. แลก, รถบรรทุก
2. เกี่ยวข้อง, รถกุดังชนิดข้างต่ำ, คบค้า, เร่ขาย
3. สัพเพเหระ, รถไถ, รถขนหีบปัดตามชานชาลาสถานีรถไฟ, รถสินค้า, ของเล็ก ๆน้อย ๆ
4. ความเหลวไหล, ขน (สินค้า) ด้วยรถบรรทุก
5. โครงเหล็กมีล้อสำหรับย้ายของหนัก
6. โครงรถโดยสารหรือรถสินค้าในขบวนรถไฟที่หันไปมาได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน