Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


truce (ทรูซ) n.
1. การพักรบชั่วคราว, การพักผ่อน, การบรรเทาชั่วคราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน