Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tropics (ทรอพ-อิคซ) p.
1. โซนร้อนของโลก, เมืองร้อน โดยเฉพาะหมายถึงที่ซึ่งมีพระอาทิย์ตรงศีรษะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน