Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trig (ทริก) n. adj. vt.
1. ค้ำ
2. ขัด, หนุน (ล้อรถ), เครื่องขัด
3. เก๋, เฉี่ยว, กะทัดรัด
4. แต่งตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน