Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trifling (ทไร-ฟลิง) n. adj.
1. เรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ใช่ข้อสำคัญ, นิดหน่อย, เล็กน้อย
2. ทำเล่น ๆ, ล้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน