Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


triennial (ทไรเอน-เนียล) n. adj.
1. สามปี, มีอายุสามปี
2. ต้นไม้มีอายุสามปี
3. การสวดสำหรับคนตายตลอดเวลาสามปี
4. สามปีต่อครั้ง, รอบสามปี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน