Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tricolour (ทไร-คะเลอะ) n. adj.
1. สามสี, ธงไตรรงค์, ธงสามสีซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน