Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tribute (ทรีบ-ยูท) n.
1. บรรณาการ, อภินันทนาการ, ของถวาย, ของขวัญ
2. คำสรรเสริญ
3. ความเป็นเมืองขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน