Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tribe (ทไรบ) n.
1. จำพวก
2. หมู่ชนที่รวมกันขึ้นมีหัวหน้าคนหนึ่ง คน ๆ หนึ่งของหมู่ชนนี้เรียกว่า tribesman, เผ่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน