Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


triangular (ทไรแอง-กิวเลอะ) adj.
1. เป็นรูปสามเหลี่ยม, มีสามมุม
2. สามเส้า, (การต่อสู้) สามฝ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน