Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trestle (ทเรซ-'ล) n.
1. ม้าขาหยั่ง หรือ แคร่สำหรับหมุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. เหล็กหรือไม้ต่อก่ายกันหลายชั้นสำหรับหนุนหลังคาหรือสะพาน = trestlework, สะพานข้ามเหวลึก ที่ใช้เหล็กต่อกันเช่นนี้ = trestle bridge

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน