Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tread (ทเร็ด) n. vt. vi.
1. พื้นหน้าของชั้นบันไดตอนที่เหยียบ, ลูกเหยียบของระหัด, ยางหรือโลหะที่ปูสำหรับเหยียบ เช่น บนบันไดรถ
2. ส่วนของล้อที่สัมผัสกับถนนหรือราง, ส่วนของรางที่สัมผัสกับล้อ, พื้นหน้าของยางรถที่สัมผัสกับถนน
3. หล่อดอกยาง
4. ส่วนของพื้นรองเท้าที่แตะกับดิน, ใส่พื้นใหม่
5. เหยียบ, ย่ำ
6. ย่าง, ลูกย่าง
7. เสียงเท้า
8. กำจัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน