Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


traverse (ทแรฝ-เอิซ) n. adj. vt. vi.
1. เส้นขวาง, ไม้ขวาง, เหล็กขวาง
2. มูลดินขวางกันการยิงทแยง
3. ห้องยาวขวางในโบสถ์หรือคฤหาสน์
4. เส้นรังวัดที่วัดไปตามขวาง, ระยะขวางในการเดินเรือหรือการรังวัด
5. ขัดขวาง
6. เดินข้าม, ท่องเที่ยวทั่วไป, ผ่านไปมา
7. พิจารณาโดยตลอด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน