Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


transmit (ทแร็นซมีท-) vt. vi.
1. ส่ง, สื่อสาร
2. ถ่าย, ปล่อยให้ผ่าน, เป็นสื่อ, ถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อ
3. เครื่องถ่ายกำลัง คือ เกียร์ คลัตช์ และเพลา โดยเฉพาะหมายถึงเกียร์
4. การส่งกระแสไฟฟ้า
5. เครื่องถ่ายทอดกระแสไฟฟ้า เช่น สายหม้อแปลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน